Trnavský samosprávny kraj podporil renováciu futbalového areálu

Futbalový klub Krakovany sa zapojil do Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č.1/2023 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu “Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy.“ Futbalisti takto získlali dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja vo výške 3000,- Eur na projekt “Doplnenie výbavy futbalového štadióna.” Spolu s finančnou spoluúčasťou klubu sa podarilo zakúpiť na ihrisko s umelou trávou novú presnosnú futbalovú bránku a kompletne vymeniť ochranné siete okolo tohto ihriska, ktoré sa využíva počas celého roka. Táto plocha je v prevádzke už 14 rokov, preto boli už pôvodné prvky v havarijnom stave a bolo potrebné zabezpečiť ich výmenu.

Futbalový klub touto cestou ďakuje Trnavskému samosprávnemu kraju za podporu!