Farské oznamy od 18.9. do 24.9.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.9. 24. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  18. 9., féria

UTOROK  19. 9., féria
18:00 Ostrov Bernardína Matyášová a starí rodičia Alžbeta a Ľudovít Blaškoví

STREDA  20. 9., sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov, spomienka
08:00 Krakovany  za duše v očistci
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  21. 9., sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18:00 Krakovany † Jozef a Lýdia

PIATOK  22. 9., féria
18:00 Krakovany Eva Galbavá

SOBOTA  23. 9., sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany  † manžel Ladislav, rodičia Vlkoví a brat Jozef

NEDEĽA 24. 9., 25. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Tomáš a Sidónia Pavlovičoví a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  manžel, rodičia, starí rodičia a ostatní z rodiny Buchelovej
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 121-140
V stredu bude v Krakovanoch celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Prosím aby ste sa prihlásili na službu.
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po večernej sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Farské oznamy od 11.09. do 17.09.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.9. 17. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  11. 9., féria

UTOROK  12. 9., Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
18:00 Ostrov František Bajnóci

STREDA  13. 9., sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Anna Valková

ŠTVRTOK  14. 9., Povýšenie Svätého kríža, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Mária a Eduard Miklovičoví, brat Ladislav a manželka Mária

PIATOK  15. 9.,  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
08:00 Krakovany  manžel Emil Štefanka
09:00 Ostrov  Peter a Mária, ich synovia Stanislav a Ján, dcéra Anna a jej syn Michal a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  16. 9., sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  †rodičia Eduard a Jozefína Hornákoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 17. 9., 24. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Margita a Serafín Klinovskí a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  manžel Ján, brat Jozef a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 101-120
Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu.

Farské oznamy od 4.9. do 10.9.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.9. 10. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  4. 9., féria

UTOROK  5. 9., féria
18:00 Ostrov Štefan Sotoňák, 1. výročie a manželka Žofia

STREDA  6. 9., féria
18:00 Ostrov  rodičia, sestra Marta, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

ŠTVRTOK  7. 9., sv. košických mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

PIATOK  8. 9.,  Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany manžel Július a rodičia z oboch strán

SOBOTA  9. 9., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 50 r. spoločného života

NEDEĽA 10. 9., 23. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Jankechoví
09:00 Ostrov  rodičia Cyril a Margita, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 81-100
Na budúcu nedeľu je hodová slávnosť v Krakovanoch. Po skončení sv. omše o 10:30 h. bude pripravené pohostenie.
Na budúcu nedeľu je hodová zbierka.

Farské oznamy od 28.8. do 3.9.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28.8. 3. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  28. 8., sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK  29. 8., Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 Ostrov manžel Eduard, mama, brat, a rodičia z oboch strán

STREDA  30. 8., Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  31. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia a ich deti

PIATOK  1. 9., 1. piatok v mesiaci
14:00 Krakovany  pohrebná za Emila Štefanku
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany rodičia Jozef a Katarína Braškoví

SOBOTA  2. 9., féria
18:00 Krakovany manžel Jozef Ravas a syn Peter

NEDEĽA 3. 9., 22. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  Ján Bohunčák, 1. výročie
10:30 Krakovany  rodičia Ján a Jolana, František, Johanna a Anna
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 h.
                                                             Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.

Farské oznamy od 21.8. do 27.8.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.8. 27. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  21. 8., sv. Pia X., pápeža, spomienka

UTOROK  22. 8., Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18:00 Ostrov František Trandžík a jeho rodičia

STREDA  23. 8., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

ŠTVRTOK  24. 8., sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany z rodiny Miklovičovej a ich deti

PIATOK  25. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  26. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Žitnanskí a ostatní z rodiny Žitnanskej a Radoskej

NEDEĽA 27. 8., 21. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
09:00 Ostrov  Peter a Vilma Tkáčoví, dcéra Emília a zať Augustín
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 41-60
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 10.9.2023 a v Strážoch 15.10.2023.

Farské oznamy od 14.8. do 20.8.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.8. 20. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  14. 8., sv. Maximilána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

UTOROK  15. 8., Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
17:00 Ostrov rodičia Žovinoví a ostatní zomrelí z rodiny
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

STREDA  16. 8., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  17. 8., féria
18:00 Krakovany manžel, otec a starý otec Jozef Jurica

PIATOK  18. 8., sv. Heleny, spomienka
18:00 Krakovany Michal a Ľudmila Pekarovičoví, Alojz a Irenka Kališoví

SOBOTA  19. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Galbaví a Strakoví, Mária, Jozef a Miroslav

NEDEĽA 20. 8., 20. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Anton, syn Bohuslav a Vojtech
09:00 Ostrov  Ján a Anna Vaňakoví, starí rodičia z oboch strán, Jaroslav a jeho vnuk
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 21-40
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 10.9.2023 a v Strážoch 15.10.2023.

Farské oznamy od 7.8. do 13.8.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.8. 13. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  7. 8., féria

UTOROK  8. 8., sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov rodičia Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia

STREDA  9. 8., sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00 Ostrov Bernardína Valková

ŠTVRTOK  10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
18:00 Krakovany rodičia Petronela a Ján Machajoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Krakovany manžel Oto Baláž a rodičia z oboch strán

SOBOTA  12. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Štefan a Františka, Mária a dcéra Božena s manželom a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 13. 8., 19. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Emília a Silvester Valoví
09:00 Ostrov  manžel František Labuda, rodičia, brat Emil a Anna
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 1-20
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 10.9.2023 a v Strážoch 15.10.2023.

Farské oznamy od 31.7. do 6.8.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.7. 6. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  31. 7., sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

UTOROK  1. 8., sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14:00 Krakovany Lídia Miháliková, pohrebná
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

STREDA  2. 8., féria
18:00 Ostrov manžel, sestra, brat, švagriná, švagor, rodičia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  3. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Rajčákoví, starí rodičia z oboch strán a sestra Anna

PIATOK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka, 1.piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany rodičia Vizváryoví

SOBOTA  5. 8., sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
18:00 Krakovany z rodiny Manákovej

NEDEĽA 6. 8., 18. nedeľa v období cez rok – Premenenie Pána
08:00 Krakovany  † rodičia Prievozníkoví a krstní rodičia
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 501-ostatné
Spovedanie k 1. piatku – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                             Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 24.7. do 30.7.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.7. 30. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  24. 7., féria

UTOROK  25. 7., sv. Jakuba, apoštola, sviatok

STREDA  26. 7., sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

ŠTVRTOK  27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

PIATOK  28. 7., féria

SOBOTA  29. 7., sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
18:00 Krakovany Viktor Miezga, 1. výročie

NEDEĽA 30. 7., 17. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Kováčikovú 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 17.7. do 23.7.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.7. 23. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  17. 7., sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

UTOROK  18. 7., féria
18:00 Ostrov  rodičia Zervanoví, brat Miroslav a starí rodičia z oboch strán

STREDA  19. 7., féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci

ŠTVRTOK  20. 7., féria
18:00 Krakovany  † Emil a Mária Gonoví, stestra Petronela a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  21. 7., féria
18:00 Krakovany manžel, brat a rodičia Sokolovskí

SOBOTA  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Krakovany Anna Terézia Macháčová

NEDEĽA 23. 7., 16. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † z rodiny Benkovej a Masárovej
09:00 Ostrov manžel Alojz, jeho rodičia a ostatní zomrelí z rodiny 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.