Farské oznamy od 1.7. do 7.7.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.7 7. 7. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 1. 7., narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

UTOROK   2. 7., návšteva Panny Márie, sviatok
18:00 Ostrov 

STREDA 3. 7.,  sv. Tomáša, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 4. 7., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  5. 7., sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany

SOBOTA 6. 7., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 7. 7., 14. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20
Sv. spoveď Krakovany: štvrtok od 17:00 hod.

Farské oznamy od 24.6. do 30.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.6 30. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 24. 6., narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

UTOROK   25. 6., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 26. 6.,  féria
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. Jozefa Radošinského
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 27. 6., féria
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. Bernardínu Radoskú
18:00 Krakovany

PIATOK  28. 6., Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť
18:00 Krakovany

SOBOTA 29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany za veriacich farnosti
18:00  Krakovany vigília

NEDEĽA 30. 6., 13. v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 501-všetky ostatné
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Farské oznamy od 17.6. do 23.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.6 23. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 17. 6., féria

UTOROK   18. 6., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 19. 6.,  féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 20. 6., Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

PIATOK  21. 6., sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
18:00 Krakovany

SOBOTA 22. 6., féria
10:00 Krakovany za birmovancov
18:00  Krakovany

NEDEĽA 23. 6., 12. v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Sv. zmierenia: Krakovany – v piatok od 16:30 hod.
Na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi bude v Krakovanoch procesia.

Farské oznamy od 10.6. do 16.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.6 16. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 10. 6., Svätodušný pondelok
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. J. Rajčákovú 
18:00 Krakovany

UTOROK   11. 6., Sv. Barnabáš, apoštol, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA 12. 6.,  féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 13. 6., nášho Pána Ježiša najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  

PIATOK  14. 6., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 15. 6., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 16. 6., Najsvätejšej Trojice
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 461-480
V piatok po sv. omši v Krakovanoch bude stretnutie birmovancov.

Farské oznamy od 3.6. do 9.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.6 9. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 3. 6., Sv. Karola Lwangu a spol.,mučeníkov, spomienka

UTOROK   4. 6., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 5. 6.,  sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 6. 6., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  7. 6., prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 8. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00  Krakovany

NEDEĽA 9. 6., Zoslanie ducha Svätého – Turíce
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 441-460
Spovedanie k 1. piatku – Krakovany – štvrtok od 17:00 hod.
                                             Ostrov – streda od 17:30 hod. 

Farské oznamy od 27.5. do 2.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.5 2. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 27. 5., féria

UTOROK   28. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 29. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 30. 5., Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany  

PIATOK  31. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00  Krakovany

NEDEĽA 2. 6., 7. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440
V nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
V piatok 31.5. sa začína sa Novéna k Duchu Svätému.

Farské oznamy od 20.5. do 26.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.5 26. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 20. 5., féria

UTOROK   21. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 22. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 23. 5., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  24. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 25. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 26. 5., 6. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420

Farské oznamy od 13.5. do 19.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.5 19. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 13. 5., blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
15:00 Krakovany  pohrebná za zomr. Viktóriu Valovú

UTOROK   14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov 

STREDA 15. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  17. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 18. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 19. 5., 5. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400
Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Farské oznamy od 6.5. do 12.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6.5 12. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 6. 5., féria

 

UTOROK   7. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 8. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 9. 5., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  10. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 11. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 12. 5., 4. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany   Za prvoprijímajúce deti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380
Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého Pastiera. Milodarom možno podporiť zbierku na kňazský seminár.

Farské oznamy od 29.4. do 5.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.4 5. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 29.4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok

 

UTOROK   30.4., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 1. 5., sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  3. 5., sv. Jakuba a Filipa, apoštolov, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 4. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 5. 5., 3. veľkonočná nedeľa
09:00 Krakovany 
10:30 Ostrov   Za prvoprijímajúce deti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 341-360
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie s birmovancami.
Sv. spoveď pred prvým piatkom bude vo štvrtok pred sv. omšou.