FOTO: Navštívil nás Mikuláš

Print Friendly, PDF & Email

     Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku… V piatok 4. decembra navštívil našu škôlku strýčko Mikuláš aj s jeho neposlušnou a pojašenou pomocnicou Čerticou Berticou. Po dobrých raňajkách už netrpezlivo na nich čakali detičky mladšej triedy. Mikulášovi pomohli pomocou tanečnej pesničky pričarovať čerticu, na ktorú po ceste zabudol. Tá deti postrašila, ale najmä pobavila svojimi čertovinami a kto chcel, toho si i poznačila uhlíkom. Deti obdarovali Mikuláša niekoľkými pesničkami, ktoré chceli naučiť spievať aj neposednú čerticu. Nakoniec ich Mikuláš obdaril krásnymi a bohatými balíčkami. Po triede mladších detí si to Mikuláš namieril do triedy starších detí, kde sa scenár opakoval. Deti v staršej triede už boli troška smelšie, a tak sa po otázke „Kto cez rok pomáhal mamine?“ dozvedel i to, že už vysávajú, umývajú riady, ba dokonca aj okná. Po obdarovaní sa ešte Mikuláš s Čerticou Berticou spolu s „veľkáčmi“ na pamiatku odfotili.

FOTO: Nezaháľame ani počas Covidu

Print Friendly, PDF & Email

I keď máme tento školský rok obmedzené možnosti a nemôžeme si ho v materskej škole spestriť tak, ako sme zvyknutí – nekonajú sa žiadne spoločné a spoločenské akcie, poznávacie výlety ani kultúrne exkurzie a predstavenia, o zábavu, hry a zážitkové vzdelávanie nie sú „naše“ deti ukrátené. Prostredníctvom rôznych inovačných metód vzdelávania formou hier, pokusov, bádania či experimentovania realizujeme tvorivé vzdelávacie aktivity každý týždeň na aktuálne  témy zaradené v našom výchovno-vzdelávacom pláne. Deti majú tak možnosť oboznamovať sa v jesennom období atraktívnou a hravou formou s počasím, živou a neživou prírodou, ľudským telom a adventnými tradíciami. Prostredníctvom pokusov skúmajú a vytvárajú si vlastné predstavy o jesennom počasí, rozlišujú na základe vlastných pozorovaní a porovnávaní živú i neživú prírodu, prepájajú prírodniny s výtvarnou sférou a zmyslami – hmat, zrak. Zážitkovým učením spoznávajú vonkajšie i vnútorné časti ľudského tela a všetky zmysly. Hrajú sa na doktorov a pacientov, liečia úrazy a bežné choroby, spoznávajú ľudskú kostru a vnútorné orgány v tvorivom a zábavnom procese.

Foto: Šarkaniáda 2020

Print Friendly, PDF & Email

„Lieta šarkan pomaličky,

pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem i tam-

šťastnú cestu želám vám“

Posledné dva týždne, v období od 19.10. do 30.10. (29.10.)2020 sa naše detičky oboznamujú hravou a tvorivou formou s témou Šarkany. Najskôr v triede starších detí, teraz v triede mladších. A keďže najzábavnejšou časťou tejto témy býva vždy Šarkaniáda, nevynechali sme ju ani tento rok. Samozrejme za prísnejších podmienok a oddelene, každá trieda zvlášť. A tak v posledných dňoch poletovali na našom školskom dvore okrem detí aj pestrofarebné šarkany rôznych tvarov. Počasie nám prialo a vietor robil presne to, čo mal – fúkal ako sa patrí.  Radosť v očkách detí bola pre nás najväčšou odmenou  v týchto ponurých a neistých dňoch. 

Foto: Deň zdravej výživy

Print Friendly, PDF & Email

V tomto jesennom čase plnom zdravotných neduhov, vírusov  a bacilov sme sa my v materskej škole rozhodli tomu postaviť ako sa patrí… a to poriadnym oslávením Dňa zdravej výživy, v piatok 16.10.2020. Oslavovalo sa pohybom a tvorivou hrou spolu s ďalšími bojovníkmi proti chorobám – zeleninou a ovocím. Deti v mladšej triede si zeleninkou ozdobili desiatové chlebíky a vytvorili si doslova  smajlíkov na zjedenie. Spoločne si poskladali zeleninového kamoša – Kapustníka, s maskou na očiach rozoznávali druhy zeleniny, súťažili v lyžicovom slalome a sadení zemiakov. Deti staršej triedy si vyskúšali, aké je to jesť banán po slepiačky,  či kto prvý vypije mrkvový džús. Zahrali sa na zeleninových umelcov a z rôznych druhov zeleniny vytvárali ľudské portréty. zahrali sa na čašníkov, kde po zdolaní prekážkovej dráhy s jablkom na tácke mali obslúžiť svojho zákazníka. Všetky deti získali za účasť diplomy, ktoré si môžu vymaľovať i malú pozornosť.

Foto: Deň jablka

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 6. októbra sme v našej škôlke oslávili deň nášho najobľúbenejšieho ovocia – Deň jablka. Pohybovými a zábavnými aktivitami si spríjemnili dopoludnie „veľkáči“ i „malkáči“. Súťažili v krájaní a konzumovaní jablka, vo vareškovom slalome, kotúľaní jablka a triafaní do koša, v behu s fúrikom, pití jablkového džúsu či konzumovaní jablkovej výživy. Staršie deti vytvorili aj košík plný vlnených jabĺčok namotávaním vlny na maketu jablka. Nakoniec dostal každý účastník diplom s červeným jabĺčkom na pamiatku.

Foto: Tekvičkovo na našom dvore

Print Friendly, PDF & Email

Nie je to tak dávno, čo sa opäť otvorila brána našej materskej školy a už tu máme jeseň. A keďže sa naše deti každoročne oboznamujú aj s týmto ročným obdobím prostredníctvom rôznych bádateľských, zážitkových a tvorivých aktivít, nebolo tomu inak ani tento rok. Nakoľko sa z viacerých dôvodov nekoná pravidelná jesenná výstava, ktorú organizuje MSSČK aj s našou spoluprácou, rozhodli sme sa spolu s rodičmi, že si takú malú tekvicovú výstavu spravíme na dvore našej škôlky. Vďaka tvorivosti, zručnosti i obetovania kúska voľného času, či v rámci vzdelávacích aktivít pani učiteľky, deti a rodičia vytvorili krásne, roztomilé či zaujímavé dielka, rozprávkové postavičky i aranžmány z tekvíc a rôznych jesenných prírodnín. Náš dvor teraz zdobia Pat a Mat, Mickey Mouse, Olaf, víla, čertík, Nemo s Dory, Hello Kitty, čarodejnice, veselé tekvičky či iné rozprávkové bytosti.