Foto: Priadky

Print Friendly, PDF & Email

Na konci týždňa zdravia, v piatok 18.októbra sme sa s deťmi vybrali na exkurziu spojenú s výchovno-vzdelávacím tematickým programom spojeným so spoznávaním tradícií regiónov na Gazdovský dvor na Myjave –  Turej Lúke. Deti, ale aj my, pani učiteľky sme sa mali možnosť oboznámiť s prezentáciou tradičných foriem života a bývania v myjavskom regióne a najmä s jednou konkrétnou – Priadkami. Prostredníctvom pútavého rozprávania, názorných obrázkov, skutočných artefaktov a nástrojov sme sa oboznamovali s touto dlhovekou tradíciou spracovávania konope a ľanu od zasadenia semienka rastlinky až po výsledný produkt – oblečenie. Deti si počas tohto zážitkového poznávania mohli vyskúšať nástroje na spracovanie ľanu a konope, kolovrátok, motovidlo či tkať na mini krosnách. Počas výkladu boli neustále aktivizované vytlieskavaním tradičných názvov a zložitejších slov. Naučili sme sa pesničku o tkaní v myjavskom nárečí i tanček k tomu. Vonku nás pohostili teplým čajom a chlebom s domácim slivkovým lekvárom, mňam! Deti si mohli pobehať na priestrannom dvore a obzrieť si domáce zvieratká psíkov, zajačiky či sliepočky. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

Foto: Deň zdravej výživy

Print Friendly, PDF & Email

V duchu zdravej výživy sa niesol celý uplynulý týždeň v našej materskej škole. Deti sa hrali, riešili úlohy a robili aktivity s potravinami zdravými i nezdravými, triedili ich, určovali, vyhľadávali a oboznamovali sa s nimi a s vitamínmi, ktoré obsahujú. V stredu 16.októbra, pri príležitosti Dňa zdravej výživy, sme s deťmi v oboch triedach od rána pripravovali zdravé dobroty. V triede mladších detí napichovali kúsky sladučkého ovocia na špajle a vytvárali tak chutné vitamínové špízy. Zahrali sa aj na pekárov, a tak v doobedňajších hodinách celá škôlka rozvoniavala banánovými muffinmi. V triede starších detí sa pripravovali sladkí smajlíci z tvarohovej nátierky a ovocia, kivi ježkovia a zeleninový vláčik. A keďže k zdravému životnému štýlu okrem dobrého a správneho jedla patrí aj pohyb, po desiatej sa všetky deti zúčastnili športových i zábavných aktivít s niekoľkými disciplínami. Vyskúšali si jedenie nakrájaných jabĺk s rukami za chrbtom, zahrali sa na čašníkov, ktorí museli prejsť po lane a schodíkoch s táckou s ovocím, vyskúšali si oberačku s prekážkami či skúšali nakŕmiť kamaráta so zaviazanými očami. Nakoniec sa navzájom pohostili s vlastnoručne pripravenými dobrotami.

Foto: Jeseň so Šašom Jašom

Print Friendly, PDF & Email

V utorok  1.októbra  k nám do materskej školy opäť prijal pozvanie veselý  Šašo Jašo so svojím hudobno-pohybovým programom na aktuálnu tému Jeseň. Deti motivoval už svojím zovňajškom, prišiel oblečený ako jesenný strom s gitarou a jesennou piesňou na perách.  Deti zapájal do pútavého rozhovoru o jeseni, dával im hádanky a spolu s ním spievali piesne. Tí odvážnejší interaktívne vystupovali v programe – robili stojan na text piesne, zahrali sa na strašiakov, či súťažili v naberaní gaštanov. Svojím vystupovaním rozveselil nielen deti, ale dokonca i pani učiteľky a všetok prítomný personál. Spoločne s ním sme si pospevovali pesničky, tlieskali do rytmu a pripravenú mal pre všetkých aj sladkú odmenu.

FOTO: Cirkus na tekvicovom dvore

Print Friendly, PDF & Email

V dňoch 21. – 23.9.2019 sa v záhrade kultúrneho domu konal už 16. ročník Slávností jesene pod názvom“ Veselo na tekvicovom dvore“. Samozrejme, že sme ho ani tento rok nevynechali a tvorivo sa zapojili.  Keďže to mala byť veselá téma, prišli sme na tekvicový dvor s Cirkusom. Celý predchádzajúci týždeň sa u nás v materskej škole tvorilo, vyrábalo, maľovalo, zabávalo na cirkusovú nôtu.  Využili sme všetky dostupné materiály – prírodniny, tekvice, seno, ale aj textil, drevo, igelit, klince, akrylové farby i čerstvý popcorn. Zapojili sa obidve triedy s pani učiteľkami. Tvorili aj šikovní a ochotní rodičia doma so svojimi ratolesťami. V cirkuse nechýbali šašovia, kúzelník, zvieratká, či artistické predmety a samozrejme aj bufet. S deťmi z materskej školy sme výstavu navštívili v pondelok 23. Septembra, kedy nám exkurziu spríjemnili pracovníčky MsSČK, pohostili nás tekvicovým kompótom a teplým čajíkom. Deti si mohli precvičiť svoje základné enviromentálne znalosti  na tvorivých dielňach.

Foto: Prvé dni v škôlke

Print Friendly, PDF & Email

Letné prázdniny sa definitívne skončili a začal sa nový školský rok. Žiaci opäť zasadli do školských lavíc a pre tých mladších sa otvorila bránka materskej školy. Staršie deti sa zvítali s kamarátmi a prišli už do známeho prostredia,   pre tie mladšie a nové bol prvý týždeň o niečo náročnejší, ale zvládli to úplne na výbornú. Rýchlo sa zadaptovali a zvykli si na denný režim našej škôlky. Budeme sa snažiť, aby mali všetky deti počas celého nasledujúceho školského roka veľa zábavy, tvorivých a pestrých zážitkov a rozvíjať ich osobnosť po všetkých stránkach.