Farské oznamy od 5.2. do 11.2.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 5.2. 11. 2. 2024
_______________________
PONDELOK  5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

UTOROK  6. 2., sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Ostrov  za dar zdravia pre chorú matku z rodiny

STREDA  7. 2., féria
17:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK  8. 2., féria
17:00 Krakovany rodičia Gonoví, sestra Anna a brat Eduard

PIATOK  9. 2., féria
17:00 Krakovany † Ľudmila Vaculová a syn Radko

SOBOTA  10. 2., sv. Školastiky, panny, spomienka
17:00 Krakovany † rodičia Brezuloví, brat Anton a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 11. 2., 6. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † rodičia Jozef a Hedviga Bucheloví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 1-20 

Farské oznamy od 29.1. do 4.2.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.1. 4. 2. 2024
_______________________
PONDELOK  29. 1., féria

UTOROK  30. 1., féria
17:00 Ostrov  manžel Viliam a rodičia z oboch strán

STREDA  31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  1. 2., féria
17:00 Krakovany rodičia Anton a Jaroslava Rajčákoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  2. 2., Obetovanie Pána, sviatok
16:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
17:00 Krakovany † rodičia Mária a Imrich Gonoví, brat Jarolím a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  3. 2., féria
17:00 Krakovany † rodičia a starí rodičia Anna a Alojz Sedlákoví

NEDEĽA 4. 2., 5. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel Emil Štefanka a sestry
09:00 Ostrov † manžel Marián Kavka, rodičia a starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 500- všetky ostatné
Spovedanie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 16:00 h.
                                            Ostrov – v utorok a v stredu od 16:30 h.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.

Farské oznamy od 22.1. do 28.1.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.1. 28. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  22. 1., féria

UTOROK  23. 1., féria
17:00 Ostrov  otec Viktor a zomrelí z rodiny Černokovej a Kostolníkovej

STREDA  24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov Mária, Margita a Valéria

ŠTVRTOK  25. 1., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany Marta Košinárová, 1. výročie

PIATOK  26. 1., sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00 Krakovany † Marta Ševčíková, 1. výročie

SOBOTA  27. 1., féria
17:00 Krakovany † rodičia Viliam a Františka Zuzicoví

NEDEĽA 28. 1., 4. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Marián Bielik
09:00 Ostrov † sestry, švagrovia a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 481-490
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo.
Do 25.januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Farské oznamy od 15.1. do 21.1.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.1. 21. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  15. 1., féria

UTOROK  16. 1., féria
17:00 Ostrov  rodičia Strakoví a krstní rodičia

STREDA  17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Ostrov  za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

ŠTVRTOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 97 rokov života

PIATOK  19. 1., féria
17:00 Krakovany rodičia Cyril a Antónia Valoví, syn Miroslav a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  20. 1., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

NEDEĽA 21. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Margita Klinovská, 1. výročie
09:00 Ostrov † manžel Jozef, dcéra a mama Evka
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480

Farské oznamy od 8.1. do 14.1.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.1. 14. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 1., féria

UTOROK  9. 1., féria
17:00 Ostrov  manžel Eduard, 10. výročie

STREDA  10. 1., féria
17:00 Ostrov rodičia Juránkoví, Strakoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  11. 1., féria
17:00 Krakovany Irenka Sucháňová, 1. výročie

PIATOK  12. 1., féria
17:00 Krakovany manžel Ján a ostatní z rodiny Kosovej a Krajčovičovej

SOBOTA  13. 1., féria
17:00 Krakovany rodičia Ján a Anna Ondrejkoví, zomrelí z rodiny Masárovej a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 14. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † rodičia Štefan a Jozefína Brunovskí
09:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460

Farské oznamy od 1.1. do 7.1.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.1. 7. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  1. 1.,  Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
08:00 Krakovany manžel Anton Klinovský, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  súrodenci a švagriné z oboch strán a teta Štefánia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti

UTOROK  2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov  rodičia Ševčíkoví, Mitošinkoví a súrodenci
17:00 Krakovany  na úmysel kňaza

STREDA  3. 1., féria
08:00 Krakovany  na úmysel kňaza
17:00 Ostrov rodičia, starí rodičia a súrodenci

ŠTVRTOK  4. 1., féria
17:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 60 rokov spoločného života

PIATOK  5. 1., vigília slávnosti
17:00 Krakovany z rodiny Urbánkovej

SOBOTA  6. 1., Zjavenie Pána, slávnosť
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov rodičia, súrodenci a švagrovia
10:30 Krakovany rodičia Gašpar a Emília Bucheloví

NEDEĽA 7. 1., 2. nedeľa po Narodení Pána
08:00 Krakovany † rodičia Ján a Františka Remišoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov † rodičia Jozef a Františka Hrehušoví a súrodenci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 421-440

Farské oznamy od 25.12. do 31.12.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.12. 31. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  25. 12.,  Narodenie Pána, slávnosť
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  manželka Oľga a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany rodičia Štefan a Antónia Strakoví, súrodeci a starí rodičia z oboch strán

UTOROK  26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany rodičia Frankoví a Žitňanskí

STREDA  27. 12., sv. Jána, apoštola, sviatok
17:00 Ostrov rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  28. 12., sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
17:00 Krakovany manžel Vladimír a rodičia z oboch strán

PIATOK  29. 12., piaty deň v Oktáve Narodenia Pána
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

SOBOTA  30. 12., šiestty deň v Oktáve Narodenia Pána
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

NEDEĽA 31. 12., Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Braškovú a Drobnú
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc za celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
Na slávnosť Narodenia Pána bude farská zbierka.
Ďakujeme za darovanie vianočného stromčeka rodine Turečkovej a všetkým, ktorí pomáhali s prípravami na Vianoce.

Farské oznamy od 18.12. do 24.12.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.12. 24. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  18. 12., féria

UTOROK  19. 12., féria
17:00 Ostrov  

STREDA  20. 12., féria
17:00 Ostrov  

ŠTVRTOK  21. 12., féria
17:00 Krakovany  † rodičia Hermanoví a Varačkoví

PIATOK  22. 12., féria
17:00 Krakovany  z rodiny Hrabinovej a Ondrášikovej

SOBOTA  23. 12., féria
17:00 Krakovany  za členov Červeného kríža a darcov krvi

NEDEĽA 24. 12., 4. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  manžel Miroslav, brat Jozef, neter Zdenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
22:00 Krakovany  za dobrodincov farnosti
23:00 Ostrov  Ivan Žilinčík
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
V utorok 19.12. od 9:00 hod. prosíme mužov o pomoc pri doprave a stavaní vianočného stromčeka a ženy o pomoc pri upratovaní kostola.
Betlehemské svetlo príde do našej farnosti v sobotu 23.12. o 9:20 hod.
___________________
SPOVEDANIE – VIANOCE 2023
pondelok 18.12.  17:00-17:50 hod. Kočín, 17:00-17:50 hod. Šterusy, 17:00-17:50 hod. Lančár
utorok 19.12.      16:30-17:50 hod. Nižná, 16:30-17:50 hod. Dolný Lopašov
streda 20.12.    16:30-17:50 hod. Krakovany, 16:30-17:50 hod. Ostrov

Farské oznamy od 11.12. do 17.12.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.12. 17. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  11. 12., féria

UTOROK  12. 12., féria
17:00 Ostrov  Milan a Vlasta Valkoví

STREDA  13. 12., sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  14. 12., sv.Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  † manžel Jarolím a rodičia z oboch strán

PIATOK  15. 12., féria
17:00 Krakovany  manžel Stanislav Ščepko a rodičia z oboch strán

SOBOTA  16. 12., féria
18:00 Krakovany  † manžel Janko Sedlák k nedožitým 70. narodeninám, bratia František a Bernardín

NEDEĽA 17. 12., 3. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  krstní rodičia Kubalákoví a Irma
09:00 Ostrov  Anton a Alojzia Janovjakoví, synovia Vladislav a Peter, starí rodičia Janovjakoví a Marcoňoví
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Spovedanie chorých bude v Ostrove v stredu 13.12. a v Krakovanoch vo štvrtok 14.12. v dopoludňajších hodinách.
___________________
SPOVEDANIE – VIANOCE 2023
sobota 16.12.       15:00-17:50 hod. Chtelnica
nedeľa 17.12.      15:00-17:30 hod. Vrbové, 17:30-18:15 hod. Šípkové
pondelok 18.12.  17:00-17:50 hod. Kočín, 17:00-17:50 hod. Šterusy, 17:00-17:50 hod. Lančár
utorok 19.12.      16:30-17:50 hod. Nižná, 16:30-17:50 hod. Dolný Lopašov
streda 20.12.    16:30-17:50 hod. Krakovany, 16:30-17:50 hod. Ostrov

Farské oznamy od 4.12. do 10.12.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.12. 10. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  4. 12., féria

UTOROK  5. 12., féria
17:00 Ostrov  rodičia Strakoví a krstní rodičia

STREDA  6. 12., sv. Mikuláša, biskupa, slávnosť
17:00 Krakovany  kňazi Ľubomír a Jarolím Sedlákoví, dcéra Slávka, rodičia a súrodenci

ŠTVRTOK  7. 12., vigília slávnosti
17:00 Krakovany  † Michal a syn Pavol Majkoví

PIATOK  8. 12., Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
16:00 Ostrov  Jozef Jančík, dcéra Zdenka, rodičia Jančíkoví, Glasnákoví, švagrovia Emil a Miroslav
17:00 Krakovany  za veriacich farnosti

SOBOTA  9. 12., féria
17:00 Krakovany  † rodičia Polákoví, bratia a rodičia Chromjakoví

NEDEĽA 10. 12., 2. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  za duše v očistci
09:00 Ostrov  rodičia, bratia, švagor a švagriné
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Spovedanie chorých k Vianociam je možné nahlásiť už teraz.
Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom v stredu po sv. omši.
___________________
SPOVEDANIE – VIANOCE 2023
sobota 16.12.       15:00-17:50 hod. Chtelnica
nedeľa 17.12.      15:00-17:30 hod. Vrbové, 17:30-18:15 hod. Šípkové
pondelok 18.12.  17:00-17:50 hod. Kočín, 17:00-17:50 hod. Šterusy, 17:00-17:50 hod. Lančár
utorok 19.12.      16:30-17:50 hod. Nižná, 16:30-17:50 hod. Dolný Lopašov
streda 20.12.    16:30-17:50 hod. Krakovany, 16:30-17:50 hod. Ostrov