Farské oznamy od 21.11. do 27.11.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.11. 27. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  21. 11., Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

UTOROK  22. 11., sv. Cecília, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov Cecília Miklovičová a rodičia Augustínoví, syn Ján s manželkou Irenou

STREDA  23. 11., féria 
17:00 Ostrov  Anna Mokráňová, 1. výročie

ŠTVRTOK  24. 11., sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany  rodičia Mária a Anton Pašákoví, Františka a Izidor

PIATOK  25. 11., Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka
17:00 Krakovany  rodičia Anton a Jaroslava Rajčákoví a ostatní z rodiny

SOBOTA  26. 11., féria  
17:00 Krakovany  rodičia Hermanoví a Štefan Gula

NEDEĽA 27. 11., 1. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  rodičia Gašpar a Jozefína Svetlíkoví a súrodenci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie birmovancov.
Na 1. adventnú nedeľu si môžete priniesť adventné vence na posvätenie. 
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 14.11. do 20.11.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.11. 20. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  14. 11., féria

UTOROK  15. 11., féria
17:00 Ostrov z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

STREDA  16. 11., féria 
14:30 Krakovany  pohrebná za Helenu Florkovú
17:00 Ostrov  manžel Ján, jeho rodičia Gregor a Margita

ŠTVRTOK  17. 11., sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
17:00 Krakovany  manžel Ladislav, brat Jozef a rodičia z oboch strán

PIATOK  18. 11., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

SOBOTA  19. 11., féria  
17:00 Krakovany  rodičia Mária, Žofia a Anton Pekarčíkoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 20. 11., 34. nedeľa v období cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa Neba i Zeme, slávnosť
08:00 Krakovany  † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Jozef a Štefánia Snohoví, syn Jozef a starí rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.
Úplné odpustky na Slávnosť Krista Kráľa: za účasť na modlitba Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (za splnenia obvyklých podmienok)…
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 7.11. do 13.11.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.11. 13. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  07. 11., féria

UTOROK  08. 11., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  09. 11., Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

ŠTVRTOK  10. 11., sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  manžel Michal a rodičia

PIATOK  11. 11., sv. Martina z Tours biskupa, spomienka
17:00 Krakovany  brat Jozef a rodičia

SOBOTA  12. 11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka  
17:00 Krakovany  manžel Anton a rodičia Žákoví a Radoskí

NEDEĽA 13. 11., 33. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Anton Braško a syn Zdenko
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
Od 2.11. do 8.11. sa budeme po sv. omši chodiť modliť na cintoríny.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 31.10. do 6.11.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.10. 6. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  31. 10., féria

UTOROK  01. 11., Všetkých Svätých, slávnosť
08:00 Krakovany  † kňazi z farnosti a kňazi a kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti
09:00 Ostrov  Alenka Drahovská, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 

STREDA  02. 11., Všetkých verných zosnulých, spomienka 
16:00 Ostrov Františka a ostatní zomrelí z rodiny
17:00 Krakovany  rodičia Jankechoví a súrodenci

ŠTVRTOK  03. 11., féria
17:00 Krakovany  rodičia Viliam a Františka Zuzicoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  04. 11., Sv. Karola Boromejského, spomienka, 1. piatok v mesiaci
16:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
17:00 Krakovany  Ján Galbavý

SOBOTA  05. 11., féria  
17:00 Krakovany  rodičia a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 06. 11., 32. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † z rodiny Kališovej, Klinovskej, Kufeľovej a Sedlákovej
09:00 Ostrov  za veriacich farnosti 
10:30 Krakovany  na úmysel ordinára 
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Spovedanie k 1. piatku – Krakovany- vo štvrtok od 16:00, Ostrov – v stredu od 15:30.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
Od 2.11. do 8.11. sa budeme po sv. omši chodiť modliť na cintoríny.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 24.10. do 30.10.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.10. 30. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  24. 10., féria

UTOROK  25. 10., féria
18:00 Ostrov  rodičia Zervanoví, syn Miroslav a starí rodičia z oboch strán

STREDA  26. 10., féria 
18:00 Ostrov manžel Jozef, rodičia Ján a Veronika, Peter a Justína a brat Štefan

ŠTVRTOK  27. 10., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Braškovú a Drobnú

PIATOK  28. 10., Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
18:00 Krakovany  rodičia Anton a Jozefína Valoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  29. 10., féria  
18:00 Krakovany  Antónia Mitošinková

NEDEĽA 30. 10., 31. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života
09:00 Ostrov  manžel Emil Borovský, rodičia Dominik a Katarína, Emil a Mária Mitošinkoví a ostatní zosnulí
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude bude po sv. omši stretnutie birmovancov.
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 17.10. do 23.10.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.10. 23. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Stráže  Mária Radoská, 1. výročie

UTOROK  18. 10., sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

STREDA  19. 10., féria 
18:00 Ostrov Vierka

ŠTVRTOK  20. 10., féria
18:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jarolím Heskoví

PIATOK  21. 10., féria
18:00 Krakovany  manžel Ladislav a rodičia z oboch strán

SOBOTA  22. 10., sv. Jána Pavla II., spomienka  
18:00 Krakovany  Mária Miklovičová, manžel Ladislav a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 23. 10., 30. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  manžel Štefan Arbet a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 221-240
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.
Na budúcu nedeľu sa koná zbireka na katolícke misie.
Hodová  slávnosť v Ostrove bude 6.11.2022 o 9:00 hod.
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 10.10. do 16.10.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.10. 16. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  10. 10., féria

UTOROK  11. 10., féria
18:00 Ostrov Ján Bohunčák

STREDA  12. 10., féria 
18:00 Ostrov rodičia Zubákoví, sestra Antónia a manžel Jozef, ich syn Jozef a starí rodičia

ŠTVRTOK  13. 10., féria
18:00 Krakovany  rodičia Gonoví, Petronela a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  14. 10., féria
18:00 Krakovany  manžel Anton Hornák a rodičia z oboch strán

SOBOTA 15. 10., sv. Terézie z Avily, spomienka  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri 50. výročí sobáša

NEDEĽA 16. 10., 29. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  manžel Jozef Gono
09:00 Ostrov  Anna Lauková a starí rodičia
10:30 Stráže  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 201-220
Na budúcu nedeľu majú Stráže hodovú slávnosť. Sv. omša o 10:30 hod. bude v kostole sv. Gála, zároveň bude aj hodová  zbierka na opravu kostola sv. Gála. V súčasnosti sa koná oprava obvodového múru.
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 3.10. do 9.10.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.10. 9. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  3. 10., féria

UTOROK  4. 10., sv. Františka Assiského, spomienka
18:00 Ostrov rodičia Ľudovít Valko a manželka Mária, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

STREDA  5. 10., féria 
18:00 Ostrov rodičia Urbánkoví, brat Marián a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  6. 10., féria
18:00 Krakovany  Ján Miklovič

PIATOK  7. 10., Ružencovej Panny Márie, spomienka, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  František a Mária Vatrtoví

SOBOTA 8. 10., féria  
18:00 Krakovany  z rodiny Švecovej a Žákovej

NEDEĽA 9. 10., 28. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 90 rokov života
09:00 Ostrov  rodičia Augustín a Filoména Hrehušoví a ich syn Jozef
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 181-200
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
Sv. spoveď k 1. piatku: Krakovany: vo štvrtok od 17:00 hod, Ostrov: v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 26.9. do 2.10.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 26.9. 2. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  26. 9., féria

UTOROK  27. 9., sv. Vincenta de Paul, spomienka
18:00 Ostrov   Ján Drlička a rodičia z oboch strán

STREDA  28. 9., féria 
18:00 Ostrov manžel, sestra, brat, švagriná, švagor, rodičia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  29. 9., sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
18:00 Krakovany  rodičia Žitňanskí a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  30. 9., sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Pekarovičoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 1. 10., sv. Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka  
18:00 Krakovany  Anton Zuzic a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 2. 10., 27. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Michal a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Teodor a Anna Hipíkoví a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 161-180
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 19.9. do 25.9.

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 19.9. 25. 9. 2022
_______________________
PONDELOK  19. 9., féria

UTOROK  20. 9., sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
08:00 Krakovany  na úmysel ordinára
17:00 Krakovany  ukončenie výročnej poklony
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

STREDA  21. 9., sv. Matúša, apoštola, sviatok 
18:00 Ostrov rodičia a starí rodičia

ŠTVRTOK  22. 9., féria
18:00 Krakovany  Jozef, Lýdia a dcéra Beáta

PIATOK  23. 9., sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany  starí rodičia Peter a Alžbeta Markechoví

SOBOTA 24. 9., féria  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 60 rokov života

NEDEĽA 25. 9., 26. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Gonoví a súrodenci
09:00 Ostrov  manžel Jozef
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 141-160
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie birmovancov. Prihlásiť sa môžu žiaci 9.ročníka a vyššie. 

Prosím, aby sa prihlásili záujemcovia na službu počas utorkovej adorácie.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.