Farské oznamy od 11.7. do 17.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.7. 17. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 7.,  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 

UTOROK  12. 7.,  féria
18:00 Ostrov  manžel, rodičia Strakoví, sestra a bratia

STREDA  13. 7., féria 
18:00 Ostrov  rodičia Strakoví, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia

ŠTVRTOK  14. 7., féria
18:00 Krakovany  rodičia Bernardína a František Radoskí

PIATOK  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
15:00 Krakovany  Anna Terézia Macháčová, pohrebná
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Anna Žažoví

SOBOTA 16. 7., Preblahoslavenej Panny Mária Karmelskej, spomienka  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výročia sobáša

NEDEĽA 17. 7., 16. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Pavlína a Jozef Balekoví
09:00 Ostrov  rodičia Pavol a Jolana Pánikoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

A-mužstvo vyžrebovanie sezóny 2022/23 jeseň

Print Friendly, PDF & Email

Oblastný futbalový zväz Trnava  – VII. liga-MEVA – A-mužstvo – Vyžrebovanie 2022/23 jeseň
Kolo                    Dátum                  Čas         Zápas                                                  Výsledok
1.                           07.08.2022            14:00       Ružindol – Krakovany                           0:0                                                             
2.                           14.08.2022            17:00       Krakovany – Cífer                          
3.                           21.08.2022            17:00       Kátlovce – Krakovany                     
4.                           28.08.2022            17:00       Krakovany – Siladice                          
5.    sobota           03.09.2022            16:00       Zvončín – Krakovany                                                               
6.    hody              11.09.2022             16:00       Krakovany-Veľké Orvište                          
7.    sobota           17.09.2022             15:00       Bučany-Krakovany                                              
8.                           25.09.2022            15:00       Zeleneč – Krakovany                       
9.    sobota           01.10.2022             14:30        Krakovany – H.Orešany                               
10.                         09.10.2022             14:30        Madunice – Krakovany                           
11.   hody             16.10.2022             14:00        Krakovany – Majcichov                        
12.                         23.10.2022             14:00       Červeník – Krakovany                             
13.   sobota          29.10.2022             14:00       Krakovany – Pečeňady                              

  • v uvedených termínoch a časoch môžu počas sezóny nastať zmeny

Farské oznamy od 4.7. do 10.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.7. 10. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  4. 7.,  féria

 

UTOROK  5. 7.,  sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany  rodičia Jankechoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  na úmysel ordinára 

STREDA  6. 7., féria
15:00 Krakovany  Ing. Vojtech Kališ, pohrebná 
18:00 Ostrov  rodičia Cyril a Mária Valoví

ŠTVRTOK  7. 7., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu

PIATOK  8. 7., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Vizváryovej

SOBOTA 9. 7., féria  
18:00 Krakovany  Katarína a Lukáš Urbanoví a zomrelí z rodiny Rajčákovej a Pekarovičovej

NEDEĽA 10. 7., 15. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia, bratia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Anna Žovinoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2022

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 28. júla, 22. septembra a 17. novembra 2022. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 27. júla (streda), 5. septembra (pondelok), 19. októbra (streda) a 30. novembra 2022 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Rôzne dni v týždni, a to: 12. júla (utorok), 12. augusta (piatok), 16. septembra (piatok), 21. októbra (piatok) a 25. novembra 2022 (piatok). Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 15. júla, 26. augusta, 7.októbra a 18. novembra 2022. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Rôzne dni v týždni, a to: 6. júla (streda), 1. septembra (štvrtok), 7. októbra (piatok), 18. novembra (piatok) a 22. decembra 2022 (štvrtok). Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Inflačná dotácia v sume 100 eur

Print Friendly, PDF & Email

Dňa 01. 06. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“).  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

  • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;
  • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);
  • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022:
    • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
    • nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
    • nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada. 

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná). 

Farské oznamy od 27.6. do 3.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 6. 3. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  27. 6.,  féria
15:00 Krakovany  Mária Snohová, pohrebná 

UTOROK  28. 6.,  vigília slávnosti
18:00 Ostrov  Miroslav Kusý

STREDA  29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
17:00 Ostrov  z rodiny Augustínovej, Blaškovej a kmotor Jozef
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti 

ŠTVRTOK  30. 6., féria
14:00 Krakovany  Vladimír Hrabina, pohrebná 
18:00 Krakovany  rodičia Mitošinkoví, Babuškoví a ostatní z rodiny

PIATOK  1. 7., féria, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  Jozef Ravas, 1. výročie

SOBOTA 2. 7., Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok  
18:00 Krakovany  Štefan Doktor, 1. výročie

NEDEĽA 3. 7., 14. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Mitošinkoví, Glasnákoví a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  Ján a Sidónia Rajnákoví a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Sviatosť zmierenie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                        Ostrov-  v utorok  od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 20.6. do 26.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 6. 26. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  20. 6.,  sv. Antona Paduánskeho, spomienka
 

UTOROK  21. 6.,  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
18:00 Ostrov  tety a starí rodičia

STREDA  22. 6., féria
18:00 Ostrov  Zdenka Hroncová-Jančíková a otec Jozef Jančík

ŠTVRTOK  23. 6., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
18:00 Krakovany  Slavomír Keller, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny Kiššovej

PIATOK  24. 6., Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť
18:00 Krakovany  z rodiny Žitnanskej a Radoskej

SOBOTA 25. 6., Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej panny Márie, spomienka  
18:00 Krakovany  Zdenka Kellerová a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 26. 6., 13. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Jaroslav Sokolovský 30. výročie
09:00 Ostrov  rodičia Valentín a Alžbeta Valkoví
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
V tomto roku na piatok 24. júna pripadajú dve slávnosti: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Narodenie sv. Jána Krstiteľa. V Trnavskej arcidiecéze to ale platí opačne – v piatok 24. júna sa slávi slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nevypadáva, ale slávi sa vo štvrtok 23. júna.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.