Farské oznamy od 6.6. do 12.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 6. 12. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  6. 6., Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi,spomienka
 

UTOROK  7. 6.,  féria
18:00 Ostrov  Antónia Žažová, manžel Jozef, syn Jozef a rodičia

STREDA  8. 6., féria
15:00 Krakovany  pohrebná za Martina Drličku
18:00 Ostrov  Anna a Vierka

ŠTVRTOK  9. 6., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

PIATOK  10. 6., féria
18:00 Krakovany  Emília a Jozef Valoví a rodičia z oboch strán

SOBOTA 11. 6., sv. Barnabáša, apoštola, spomienka  
18:00 Krakovany  Margita a Jarolím Hesko

NEDEĽA 12. 6., Najsvätejšej Trojice, slávnosť
08:00 Krakovany  z rodiny Mitošinkovej, Strakovej, Babuškovej a Cagalovej
09:00 Ostrov  Helena Labudová s manželom a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Pozvánka na RETRO DISCO 4.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola v Krakovanoch pozýva na tradičnú školskú RETRO DISCO, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.6.2022 od 21:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Hrá DJ Boris Seitler. Pripravené sú súťaže o „retro ženu“ a „retro muža“, tombola, gúláš, domáce zákusky, občerstvenie…

Vstupné 5,- €, rezervácie stolov na tel.: 0907 173 563 (v čase 14:00-21:00 hod.)

Farské oznamy od 30.5. do 5.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 5. 5. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  30. 5., féria
 

UTOROK  31. 5.,  féria
18:00 Ostrov  brat s manželkou

STREDA  1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

ŠTVRTOK  2. 6., féria
18:00 Krakovany  Ladislav Ravas

PIATOK  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  starí rodičia Braškoví, Strakoví a ich deti

SOBOTA 4. 6., vigília slávnosti  
18:00 Krakovany  rodičia Čičmanskí a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 5. 6., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
08:00 Krakovany  kňazi z rodiny Klčovej a rodičia
09:00 Ostrov  manželka, švagriné, bratia a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Sv. spoveď k 1. piatku v mesiaci – Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                                             Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Kto sa zúčastní na verejnom speve Veni, Creator môže za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Na opravu kostola prispeli Bohu známi dobrodinci 1050,- €.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 23.5. do 29.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 5. 29. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  23. 5., féria
 

UTOROK  24. 5.,  féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

STREDA  25. 5., Vigília slávnosti
18:00 Ostrov  manžel Imrich a jeho rodičia, Gašpar a Apolónia Strakoví

ŠTVRTOK  26. 5., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
17:00 Ostrov  manžel Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  27. 5., féria
18:00 Krakovany  rmanžel Vladimír a syn Vladko Glasnákoví

SOBOTA 28. 5., féria  
18:00 Krakovany  Ján Miklovič, 30 dňová

NEDEĽA 29. 5., 7. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Július Florek a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Františka Držíková, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
V sobotu 28.5.2022 ráno o 6:30 hod. spred kostola je odchod autobusu na púť do Sv. Hostýna.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Zvýšenie cien za vývoz fekálií

Print Friendly, PDF & Email

Oznam.

Našu spoločnosť zasiahla hospodárska kríza. Neobišla ani našu obec, okrem zvýšenia cien zasiahla aj trh zo zabezpečením likvidácie odpadovej vody zo žúmp.

TAVOS navýšil od 1. januára ceny za čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp o 100 percent, v dôsledku zvýšených nákladov na energie, pohonné hmoty a chod Čističky odpadových vôd /ČOV/.

V zmysle zákona o odpadoch nesmie byť obec na týchto komoditách zisková ani stratová. Cena za vývoz fekálií v obecnej réžii bola naposledy upravovaná v roku 2008. Na základe týchto nových mimoriadnych skutočností Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 8m3 na 40 eur.

Farské oznamy od 16.5. do 22.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16. 5. 22. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 

UTOROK  17. 5.,  féria
18:00 Ostrov bratia a švagriné

STREDA  18. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia a krstní rodičia

ŠTVRTOK  19. 5., féria
18:00 Krakovany  manželia Dušan a Daša Dzuroví a Kristína

PIATOK  20. 5., féria
17:00 Krakovany  Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodinných príslušníkov
18:00 Krakovany  rodičia Lackoví, brat Vladimír, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

SOBOTA 21. 5., féria  
10:00 Krakovany   Sviatosť 1. Sv. prijímania – za prvoprijímajúcich
18:00 Krakovany  Mária, František a syn Anton

NEDEĽA 22. 5., 6. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jozef Braškoví
09:00 Ostrov  Anna Valová rodená Borovská, 1. výročie a Andrej Tomčák
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.