Pozvánka na veľkonočné trhy v nedeľu 25.3.2018

Print Friendly, PDF & Email

Združenie rodičov pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 25. marca 2018 od 15:00 h. v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Od 14:30 h. je pripravený program Vítanie jari s DFS Krakovanček.

Pripravený je predaj veľkonočných dekorácií, vajíčok, jarných aranžmánov, ukážky rôznych techník pletenia, tvorivé dielne pre deti, príjemné posedenie pri káve, domácich zákuskoch. Špecialita “Veľkonočná baba”. Vstupné zdarma.

Prednáška o školskej zrelosti

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 13.3.2018  pozývame rodičov  na rodičovské stretnutie.

Program :                                                                                   

16.00 hod. – odborná prednáška o školskej spôsobilosti detí. Dôležité informácie a praktické rady Vám poskytnú odborní zamestnanci Centra pedagogicko- psychologického poradenstva v Piešťanoch. Týkať sa bude hlavne rodičov predškolákov.

17.00 hod. – vyhodnotenie karnevalu, organizovanie Veľkonočných  trhov, ktoré budú 25.marca 2018 o 14.30 hod.                    

Tešíme sa na Vašu účasť !

Vianočné prázdniny

Print Friendly, PDF & Email

Po zistení záujmu rodičov bude prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin v dňoch 23.12. – 5.1. 2018 prerušená pre nízky počet zapísaných detí. Opäť sa stretneme v pondelok 8. januára 2018.                              Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na tradičné vianočné trhy 3.12.2017

Print Friendly, PDF & Email

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2017 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

  • vianočná akadémia detí z MŠ
  • tvorivé dielne
  • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
  • domáce koláčiky, čajové pečivo
  • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
  • vianočná kapustnica
  • detský kútik s anjelikmi

Denný poriadok

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Čas

 

Činnosti
 6.30  –  9.30 Ranné aktivity:

hry a činnosti podľa výberu detí,

ranný kruh – spoločné diskutovanie,

zdravotné cvičenie a činnosti zabezpečujúce životosprávu

  9.30  – 10.10  

Dopoludňajšie  vzdelávacie  aktivity

 

10.10  –  11.45 Vonkajšie aktivity:

dopĺňanie hlavnej vzdelávacej činnosti,

spontánne hry, spontánne pohybové aktivity

11.45  –  14.50 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed, odpočinok, olovrant
14.50  –  15.20 Popoludňajšie vzdelávacie aktivity

 

15.20  –  16.30 Hry a činnosti podľa výberu detí

ŠARKANIÁDA

Print Friendly, PDF & Email

                          

V piatok 20.10.2017 o 10.00 hod. sa deti zúčastnia na futbalovom štadióne v spolupráci so základnou školou     pod vedením animátorov z agentúry STEP UP ŠARKANIÁDY . Deti, ktoré majú doma šarkana si ho môžu v piatok priniesť do škôlky.

 

 

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY a divadielko DOBRÚ CHUŤ

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 18.10.2017 v dopoludňajších hodinách nás navštívi divadlo ŽUŽU, známe postavy z televíznej obrazovky – relácie Fidlibum a zahrajú deťom divadielko DOBRÚ CHUŤ.

V tento deň budeme mať  v materskej škole aj  DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Pripravíme si množstvo zdravých dobrôt /ovocné šaláty, mrkvové muffiny, banánové jednohubky, ovocné taniere……/a pohostíme aj prvákov  zo základnej školy, ktorí k nám prídu v tento deň na návštevu.

Krúžok anglického jazyka

Print Friendly, PDF & Email

Krúžok anglického jazyka začína až v mesiaci november   pod vedením lektorky jazykovej školy C&M v Piešťanoch Jany Brežnej. Vyučovanie sa bude uskutočňovať v utorok a vo štvrtok v triede starších detí                                        od 15. 00 – 15.30 hod.