Pozvánky na podujatia v obci Krakovany

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce

 

Benefičný koncert Rebeccin krok vpred 19. novembra 2014

Print Friendly, PDF & Email

Účasťou na benefičnom koncerte  Rebeccin krok vpred, ktorý sa uskutoční v stredu 19. novembra 2014 o 18:00 hod. v Dome umenia v Piešťanoch podporíte jej liečbu v Adeli Medical Center Piešťany. V programe vystúpia Mladí huslisti z Červeníka, Tanečná skupina Bella ZUŠ Piešťany, ĽH Petra Obucha, Štefan Pčelár, Tomáš Bezdeda a EGO. Moderátorkou podujatia je Dominika Dadíková.

rebecca_plagat

Pozvánka na Katarínsky ples v sobotu 15.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ KATARÍNSKY PLES tento rok v sobotu 15. novembra 2014 od 20,30 hod. v Kultúrnom dome Krakovany.

Do tanca hrá hudobná skupina DISK.

Ponúkame teplú večeru poľa výberu, kávu i zákusok, bohatú tombolu (hlavná cena welness pobyt) v príjemnom prostredí.

Zabezpečíme Vám odvoz domov taxíkom za ľudové ceny!

Stoly si môžete rezervovať na t.č.:0908 212 696 (od 14:00 do 19:00). Cena vstupenky 6,- €.  

Plagát k podujatiu:

KATARINSKA 2014krivky.cdr