Pozvánky na podujatia v obci Krakovany

Betlehemské svtelo príde aj do našej obce

Print Friendly, PDF & Email

Oznamujeme občanom, že Betlehemské svetlo prinesú skauti aj do našej obce a to v utorok 23.12.2014 o 10:30 do kostola sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Podľa farských oznamov Betlehemské svetlo bude k vyzdvihnutiu  v stredu 24.12.2014 po rannej svätej omši.

Trnava kostol sv. Mikuláša 6,00 hod.
Malženice kostol Nanebovzatia PM 7,00 hod.
Pečeňady detský domov 7,15 hod.
kostol Božského srdca J 7,30 hod.
Veľké Kostoľany fara 7,45 hod.
reštaurácia čeliga 7,50 hod.
Dubovany kostol sv. Michala 8,30 hod.
Veselé kostol sv. Bartolomeja 8,45 hod.
Rakovice kostol sv. Cyrila a Metoda 9,05 hod.
Borovce kostol sv. Vavrinca 9,25 hod.
Trebatice kostol sv. Štefana kráľa 9,55 hod.
Ostrov kostol 10,15 hod.
Krakovany kostol sv. Mikuláša 10,30 hod.
Vrbové kláštor sestričiek 10,45 hod.
katolícky kostol 11,15 hod.
domov dôchodcov Klások 11,20 hod.
domov dôchodcov Klas 11,30 hod.
mestký úrad – primátor 11,35 hod.
evanjelický kostol 11,50 hod.
kamenický 12,00 hod.
Šípkové kostol 12,25 hod.
Prašník obecný úrad 12,45 hod.
Šterusy kostol 13,25 hod.
Lančár kostol 13,40 hod.
Dolný Lopašov kostol 14,00 hod.
Chtelnica kostol sv. Trojice 14,15 hod.
Nižná obecný úrad 14,45 hod.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce

 

Benefičný koncert Rebeccin krok vpred 19. novembra 2014

Print Friendly, PDF & Email

Účasťou na benefičnom koncerte  Rebeccin krok vpred, ktorý sa uskutoční v stredu 19. novembra 2014 o 18:00 hod. v Dome umenia v Piešťanoch podporíte jej liečbu v Adeli Medical Center Piešťany. V programe vystúpia Mladí huslisti z Červeníka, Tanečná skupina Bella ZUŠ Piešťany, ĽH Petra Obucha, Štefan Pčelár, Tomáš Bezdeda a EGO. Moderátorkou podujatia je Dominika Dadíková.

rebecca_plagat

Pozvánka na Katarínsky ples v sobotu 15.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ KATARÍNSKY PLES tento rok v sobotu 15. novembra 2014 od 20,30 hod. v Kultúrnom dome Krakovany.

Do tanca hrá hudobná skupina DISK.

Ponúkame teplú večeru poľa výberu, kávu i zákusok, bohatú tombolu (hlavná cena welness pobyt) v príjemnom prostredí.

Zabezpečíme Vám odvoz domov taxíkom za ľudové ceny!

Stoly si môžete rezervovať na t.č.:0908 212 696 (od 14:00 do 19:00). Cena vstupenky 6,- €.  

Plagát k podujatiu:

KATARINSKA 2014krivky.cdr