Zoznam držiteľov lekárskych brašní

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

–  Štefanková Ľudmila

–  Pekarovičová Mária

–  Masárová Marta

–  Žáková Lucia

–  Žitnanská Mária / Domov opatrovateľskej služby

–  Farský úrad

–  KD Krakovany – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  MŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  ZŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  Obec Krakovany (KD Krakovany) – zakúpená obcou pri príležitosti 900.-tého výročia 1. písomnej zmienky o obci Krakovany

–  Krestová Elena – predsedníčka – červenokrížska brašňa 1. pomoci

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

 

Držitelia DIAMANTOVEJ Jánskeho plakety Držitelia

ZLATEJ Jánskeho plakety

Držitelia STRIEBORNEJ Jánskeho

plakety

Držitelia BRONZOVEJ Jánskeho plakety
 1. Kubran Marián, Ing.  

 1. Straková M.
 

 1. Čičmanský S.
 

 1. Palkechová A.
 
 1. Krestová E.
 1. Hornák P.
 1. Svetlíková A.
 
 1. Palkech Peter
 1. Cepková J.
 1. Žitnanská M.
 
 1. Sedlák J.
 1. Kresta B.
 1. Klčová B.
 
 1. Štefanka J.
 1. Palkech P.
 1. Valo P.
 
 1. Valo Jozef
 1. Radoský L.
 1. Slámka J.
 
 1. Klčo P.
 1. Bielik M.
 1. Valo J.
 
 1. Belobrad P.
 1. Braško J.
 1. Garafa V.
 
 1. Radoský J.
 1. Patera J.
 1. Galbavý J.
 
 1. Chromjak M.
 1. Tonkovič P.
 1. Oravec P.
 
 1. Straka P.
 1. Havrlent D.
 1. Chromjak P.
 
 1. Machaj J.
 1. Beseda I.
 1. Miklovič P.
 
 1. Mitošinka J.
 1. Franko P.
 1. Kališ V.
 
 1. Žitnanský L.
 1. Galbavý L.
 1. Kališ J.
 
 1. Zuzic G.
 1. Baláž M.
 1. Kapusta J.
 
 1. Valo F.
 1. Žák R.
 1. Štefanka J. ml.
 
 1. Klčo P. ml.
 2. Profous P.
 3. Tonkovič R.
 4. Gono R.
 5. Chromjak S.
 1. Štefanka E.
 2. Kusá I.
 1. Pisca M.
 2. Žitnanský N.
 3. Žitnanský M.
 4. Kubran M.
 5. Kubran K.
     
 1. Saková K.
 2. Miške R.
V Krakovanoch, 15.12.2013

Výbor Miestneho spolku MsSČK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor Miestneho spolku

 

 1. Baláž Marek
 2. Bučková Martina
 3. Floreková Zuzana
 4. Gono Roman
 5. Havrlentová Michaela, RNDr., PhD.
 6. Hermanová Ivona
 7. Klčo Peter ml.
 8. Knošková Emília, Ing.
 9. Madunická Blažena
 10. Straka Peter
 11. Ščepková Marta
 12. Štefanková Ľudmila
 13. Žák Roman
 14. Žáková Lucia
 15. Žitnanská Mária
 16. Krestová Elena

 

 

Revízna komisia:                                                                                        Čestní členovia:

Havrlentová Michaela                                                                                 Svetlíková Anna

Hermanová Ivona                                                                                        Sedláková Anna

Žáková Lucia                                                                                               Augustovičová Jarmila

Plán práce MsSČK Krakovany na rok 2014

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Plán práce MsSČK Krakovany 2014

 

Mesiac január:

–       Ustanovujúca výborová členská schôdza

–       Účasť na Výročnej schôdzi Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska v Piešťanoch (ZZVS)

–       Príprava degustácie vín v spolupráci so ZZVS

–       Poďakovanie členov výboru MsSČK Krakovany a BDK za prácu v prospech SČK v roku 2013

–       Príprava sobotného dopoludnia spojeného s celoobecnou zabíjačkou

–       Návšteva jubilujúcich spoluobčanov a členov MsSČK Krakovany

Február:

–     Aktívna príprava a účasť na celoobecnej zabíjačke v KD Krakovany (15.02.2014), 3. ročník

–     Degustácia vín v spolupráci s ZZVS

–     Spoluúčasť na tradičnom detskom karnevale

Marec:

–     Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

–     Prednáška pani PhDr. Kollárovej ako predchádzať závažným zdravotným problémom

–     Kontrola lekárskych brašní

Apríl:

–     Deň narcisov (12.04.2014) s podporou a aktívnou účasťou členov  MsSČK Krakovany, 18. ročník

–     Spolupráca a aktívna účasť na Kvapke krvi vo Vrbovom, dobrovoľný hromadný odber krvi

–     Návšteva občanov v Domove opatrovateľskej služby Krakovany spolu s folklórnym pásmom s veľkonočnou tematikou

–     Príprava prednášky pre ZŠ Krakovany o 1. pomoci a zdraví detí

–     Realizácia projektu „Evička a deti“ o 1. pomoci na materských školách s aktívnymi prezentáciami a prednáškami členov výboru MsSČK Krakovany, 2. ročník

Máj:

–       Pri príležitosti Svetového dňa ČK a ČP (8. máj) oslava práce červeného kríža

–       Príprava podujatia „Otvorenie neba nad Vinohradom“, 2. Ročník

–       Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

Jún:

–     Školenie Výboru MsSČK a BDK v poskytovaní 1. pomoci –  Čerenec Vrbové

–     Letné stretnutie občanov obce Krakovany spojené s kultúrnym programom a opekačkou na Vinohradoch, letecký areál – „Otvorenie neba nad Vinohradom“ – 14.06.2014 – aktívna spoluúčasť členov výboru MsSČK Krakovany a BDK pri organizácii podujatia a zabezpečenie 1. pomoci

–     Príprava celoslovenskej výstavy gladiolov

–     Zabezpečenie zdravotnej služby počas Župného festivalu v Krakovanoch

Júl:

–     Rekreačný letný pobyt pri mori určený predovšetkým  pre darcov krvi a členov SČK a ich rodinných príslušníkov a sympatizantov

–     26.-27. júl – celoslovenská výstava gladiolov v KD Krakovany, 2. ročník

August:

–     Drahovce – odber krvi na Obecnom úrade Drahovce – aktívna spoluúčasť členov SČK Krakovany

–     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy na 11. ročník jesennej výstavy

September:

–     Slávnosti jesene, 11. ročník podujatia v záhrade KD Krakovany plného prekvapení – 12.-15.09.2014

–     Aktívna účasť na jesenných podujatiach konaných v okolitých obciach (Veselé, Rakovice a podobne)

Október:

–     Návšteva a prejavenie úcty k obyvateľom Domova opatrovateľskej služby, ale aj k starším obyvateľom obce Krakovany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

–     Hodnotiaca schôdza po jesennej výstave – výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

–     Návšteva spoluobčanov – jubilantov vo veku 80 a viac rokov

November:

–     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy adventných podujatí v obci Krakovany

–     Príprava 12. ročníka vianočnej kvapky krvi v Krakovanoch

–     Aktívna spoluúčasť na tradičnej akcii obce „Katarínsky ples“

December:

–     Posedenie s darcami krvi

–     Spoluúčasť a podpora akcie „Lampášikový sprievod“ obcou Krakovany

–     12. ročník Vianočnej krakovianskej kvapky krvi  (11.12.2014)

–     Vianočný adventný punč počas 4.  adventnej nedele

Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK

Staršie fotogalérie červeného kríža

Medzinárodná výstava gladiol Krakovany – kultúrny dom – piatok, sobota, nedeľa 25. – 27.7.2014 (kliknutím otvoríte)

Otvorenie neba na Vinohradoch – MsSČK Krakovany, Obec Krakovany, Letecký klub nad Holeškou, sobota 14. júna 2014  (kliknutím otvoríte)

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany a Miestna skupina slovenského Červeného kríža sa zapojili do Dňa narcisov, piatok 11. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

Školenie poskytovania prvej pomoci PŠD Krakovany, utorok 8. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

Evička nám ochorela – členky MsSČK prednášajú o bezpečnosti a prvej pomoci žiakom Materskej školy Krakovany, utorok 8. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

Obecná fašiangová zabíjačka v KD Krakovany, sobota 15. februára 2014 Obec+MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 22. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výročná členská schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 15. decembra 2013  (kliknutím otvoríte)

Posedenie s darcami krvi v Pivárni u notára v Krakovanoch 7. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

11. ročník Vianočnej kvapky krvi 5. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výstava MsSČK Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany –  Slávnosti jesene 10.ročník 14.-16.09.2013 (kliknutím otvoríte)

Medzinárodná výstava gladiol Krakovany – kultúrny dom – piatok, sobota, nedeľa 26. – 28.7.2013 (kliknutím otvoríte)

Otvorenie neba na Vinohradoch – Letecký deň – MsSČK Krakovany, Piváreň U notára, Obec Krakovany, Letecký klub nad Holeškou, sobota 15. júna 2013  (kliknutím otvoríte)

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany a Miestna skupina slovenského Červeného kríža sa zapojili do Dňa narcisov, piatok 12. apríla 2013  (kliknutím otvoríte)

Evička nám ochorela – členky MsSČK prednášajú o bezpečnosti a prvej pomoci žiakom Materskej školy Krakovany, utorok 9. apríla 2013  (kliknutím otvoríte)

Prednáška PhDr. Edity Kollárovej, PhD. – „Náhla cievna mozgová príhoda. Cvičíme podľa Bobatha“, sobota 16. marca 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výročná schôdza MsSČK Krakovany + Pochovávanie basy s FSk Podhoranka, nedeľa 10. februára 2013  (kliknutím otvoríte)

Zabíjačka v KD Krakovany, sobota 2. februára 2013 Obec+MsSČK Krakovany (predaj + posedenie) (kliknutím otvoríte)

Zabíjačka v KD Krakovany, piatok 1. februára 2013 Obec+MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 23. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Svätá omša za darcov krvi – Kostol sv. Mikuláša 15. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

 Posedenie s darcami krvi pri príležitosti 10. výročia spolupráce Konzorcia darcov Krvi v Kultúrnom dome v Krakovanoch 7. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

10. ročník Vianočnej kvapky krvi 7. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výstava MsSČK Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany –  Slávnosti jesene 9.ročník 15.-17.09.2012 (kliknutím otvoríte)

Zabíjačka na dvore  pivárne U notára, sobota 18. februára 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 5. februára 2012  (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 18. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Posedenie s darcami krvi v pivárni U notára 10. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

9. ročník Vianočnej kvapky krvi 9. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výstava MsSČK Krakovany –  Slávnosti jesene 8.ročník 17.-19.09.2011 (kliknutím otvoríte)

Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 6. marca 2011+Pochovávanie basy 2011   (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 19. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

8. ročník Vianočnej kvapky krvi 10. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Posedenie s darcami krvi 4. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výstava Slávnosti jesene na tekvicovom dvore 7.ročník 17.-20.09.2010 (kliknutím otvoríte)

Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 7. marca 2010  (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 20. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Posedenie s darcami krvi 18. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

3. adventná nedeľa 13. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

7. ročník Vianočnej kvapky krvi 11. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

2. adventná nedeľa 6. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 19.-21.09.2009 (kliknutím otvoríte)

Drahovská kvapka krvi konzorcia MsSČK Drahovce, MsSČK Krakovany a Chirana-Dental Piešťany 28.08.2009 (kliknutím otvoríte)

4. adventná nedeľa 21.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

Posedenie s darcami krvi 19.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

6. Vianočná kvapka krvi 12.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2008 (kliknutím otvoríte)

Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2007 (kliknutím otvoríte)

Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2006 (kliknutím otvoríte)

Pozvánka na jesennú výstavu 12.-15. 9. 2014

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany Vás pozýva na 11. ročník výstavy SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom TEKVICOVÝ DVOR PLNÝ STRAŠIDIEL, ktorá sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu Krakovany12. –15. september 2014. Slávnostné otvorenie: SOBOTA 13.09.2014 o 15.00 hod. Popoludnie –Dychová hudba Rovinka z Veľkých Kostolian Večer –Noc plná prekvapení. PROGRAM NA NEDEĽU 14.09.2014: Popoludnie –Dychová hudba Bučkovanka, výstava ovocia, zeleniny, kompótov, džemov, likérov, liečivých rastlín, kvetov, kríkov, dekorácií do záhrady, ozdobných a vyrezávaných tekvíc a strašidiel všetkých druhov 🙂

Pripravené je bohaté občerstvenie, starodávne kaše, veľká gulášpárty, pivo, víno, burčiak, nealko.