Milí rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás aj tento rok s prosbou  o venovanie 2% resp. 3%* z daní v prospech vašich detí k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu, skvalitnenie materiálneho vybavenia materskej školy / interiéru/.

Fyzická osoba – zamestnanci

  • do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane, 
  • priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,
  • obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,
  • alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne. Údaje na darovanie: Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej škole Krakovany, IČO: 173196171358

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2024 

Právnická osoba

  • darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

* 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                                                                                                                            

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.