Pri príležitosti vzácneho sviatku  „OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“  pozývame babičky a deduškov detí    z našej materskej školy na milé posedenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2023 o 15.00  hod.  v triede starších a mladších detí. Bližšie informácie sa dozviete u triednych pani učiteliek.

 Tešíme sa na Vás !!!