Print Friendly, PDF & Email

Informácie k začiatku nového školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

riadna prevádzka materskej školy v školskom roku 2022/2023 sa začne v pondelok 05.09.2022, v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. Pri prvom nástupe sa predkladá potvrdenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti / ktoré nájdete v sekcii MŠ, tlačivá na stiahnutie/, novoprijaté deti aj tlačivá, ktoré im boli zaslané. Ak nemáte možnosť potvrdenia si vytlačiť budú pripravené na vypísanie ráno v materskej škole. Zároveň Vás pozývame na rodičovské stretnutie, v stredu 07.09.2022 o 16.30 hodine na školskom dvore, v prípade zlého počasia  v budove materskej školy.