Print Friendly, PDF & Email

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

V čase Fašiangov a zábavy nesmie chýbať poriadna fašiangová zábava. A tak, aj napriek prísnejším protipandemickým opatreniam sme si našu tradičnú fašiangovú zábavu – karneval zorganizovali. V piatok 4.2.2022 sa v oboch triedach materskej školy ozývala hudba, smiech a dobrá nálada. Na karnevalovú zábavu sme sa poctivo pripravovali počas celého týždňa – deti si vyrábali karnevalové masky, hudobné nástroje i pravé fašiangové pohostenie – tradičné šišky/pampúchy. Oboznamovali sa s tradíciami “fašangových pochôdzok” po dedine. Počas karnevalu nechýbal fašiangový pochod – pochod v maskách, výroba balónových zvieratiek a mečov, predstavovanie masiek, rôzne tanečné choreografie, súťaže a samozrejme bohatá tombola. Po búrlivej zábave sa deti pohostili chutnými pukancami, džúsom a na obed výbornými šiškami.