Print Friendly, PDF & Email

Streda 30. jún bol pre našu materskú školu dňom slávnostným a rozlúčkovým. So škôlkou, kamarátmi, pani učiteľkami i personálom sa lúčili naši tohtoroční predškoláci. Po úvodnom zápise a privítaní si tradičnou „maturitnou skúškou“ preverili svoje nadobudnuté vedomosti a dokázali, že sú na školu pripravení.  Nasledovalo stužkovanie a slávnostná prísaha na stužku. Pripravili si rozlúčkovú pesničku i básničku, spolu s deťmi mladšej triedy sa navzájom obdarovali a od pani učiteliek dostali na pamiatku darčeky. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Po slávnosti sa v sprievode s hudobno-rytmickým doprovodom vybrali s tablom k obecnému úradu. Tam ho pani učiteľky vyvesili do vitríny a spoločne sa vyfotili pred sochou medveďa. 

Zároveň sa deti i rodičia lúčili s pani učiteľkou Vierkou Garafovou, ktorá učiteľskú profesiu „vešia na klinec“ a odchádza do zaslúženého dôchodku. Za všetkých rodičov jej osobne prišla poďakovať a odovzdať krásnu kyticu pani Mária Valová.