Print Friendly, PDF & Email

Projekt                                                                 
NAJKRAJŠIE JABĹČKO

Firma Plantex vo Veselom pri Piešťanoch, ktorí sú  dodávatelia
školského ovocie aj pre našu materskú školu, zrealizovala projekt
financovaný s podporou EÚ – podpora školského programu pod názvom „ Kto
namaľuje najkrajšie jabĺčko“. Do tohto projektu sa zapojila aj naša
materská škola. Deti namaľovali jablká rôznou technikou, za ich
kreativitu, úspešnosť, snahu a zapojenie sa do projektu sme boli
odmenení ovocným rodinným stromčekom spolu s pracovným náradím – motykou
a všetky deti dostali farbičky. Stromček sme zasadili do areálu
materskej školy, o ktorý sa deti budú starať, polievať. Výtvarné práce
deti sú vystavené v záhradnom centre Plantexu.                           
                                                ĎAKUJEME!