Print Friendly, PDF & Email

22. apríl je už dlhé roky celosvetovo zapísaný ako Deň Zeme. Sú to také meniny našej jedinečnej „modrej planéty“. Každý, kto má rád našu Zem a záleží mu na tom, aby bola zdravá, čistá a spokojná, by sa mal o ňu starať a chrániť ju. Tento deň a vlastne celý týždeň je veľmi významný aj pre naše deti v materskej škole, pretože si spoločne pripomíname a vedieme deti k tomu aké  dôležité je triediť a separovať odpady, recyklovať a čistiť prírodu okolo nás. Deti sa zabavili eko-hrami na školskom dvore, absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia, či zostrojili spoločný eko-strom.