Print Friendly, PDF & Email

Prijmite náš pozdrav krátky,

na pekné veľkonočné sviatky.

Nech sú plné zdravia, lásky,

v spoločnosti blízkych 

a bez respiračnej masky.

Nech sa dni naplnia radosťou, pokojom

a korbáče zaženú starosti s koronou!

Ako už býva každoročným zvykom, tak aj s deťmi v našej materskej škole vyháňame Morenu – zimu a choroby a privolávame jar letečkom. Spoločne tvoríme veľkonočné vajíčka a dekorácie a zdobíme veľkonočný veniec pred OÚ.