Print Friendly, PDF & Email

Od pondelka 29. marca 2021 prevádzka materskej školy pokračuje ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Potrebné tlačivá na podpis budete mať pripravené v MŠ. Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 29.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Ďakujeme !