Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia!

Upozorňujeme, že zamestnanec našej materskej školy má pozitívny test na COVID-19, zostáva v domácej karanténe. Žiadame Vás, aby ste sledovali zdravotný stav detí. V prípade objavenia sa príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, resp. strata čuchu a chuti ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára.

Od pondelka 01.03.2021 bude materská škola zatiaľ v prevádzke ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo  office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.                                                                                                                                                                                   Od pondelka 01.03.2021 budú opäť potrebné tlačivo : Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré bude k dispozícii aj ráno v škôlke, alebo si ho môžete stiahnuť v sekcii MŠ Tlačivá na stiahnutie .                                                                                                                                                                                                                                                          Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 01.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Test ani potvrdenie nemusíte už prekopírovať, stačí ak sa ním preukážete poverenej osobe. Sledujte našu stránku i naďalej, lebo situácia sa môže zmeniť o ktorej by sme Vás včas informovali. Ďakujeme.