Print Friendly, PDF & Email

 

Vážení rodičia!

Od pondelka 22.02.2021 bude naša materská škola v prevádzke ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo  office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.                                                                                                                                                        Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 22.02.2021.                                                                            Žiadame Vás, aby ste naďalej sledovali našu stránku, kde Vás budeme o ďalšom postupe, prípadne zmene aktuálne informovať.