Print Friendly, PDF & Email

Milí priatelia, rodičia                                                                            obraciame sa na Vás s prosbou aj tento rok o venovanie 2% z daní v prospech Vašich detí.                                                           Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.                                                                                         Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. 

 Fyzická osoba – zamestnanci                                                                         – – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane,                       vyplníte jednoduché tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane, ktoré nájdete v sekcii  tlačivá na stiahnutie  –  priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,  –  obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,              – alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne.                                                                                                   Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2021

Právnická osoba                                                                                          – darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.            V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.