Print Friendly, PDF & Email

Podľa aktuálnych informácii ministra školstva SR od 18.1.2021 naďalej pokračuje prevádzka MŠ v obmedzenom režime. Len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti .