Print Friendly, PDF & Email

     Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku… V piatok 4. decembra navštívil našu škôlku strýčko Mikuláš aj s jeho neposlušnou a pojašenou pomocnicou Čerticou Berticou. Po dobrých raňajkách už netrpezlivo na nich čakali detičky mladšej triedy. Mikulášovi pomohli pomocou tanečnej pesničky pričarovať čerticu, na ktorú po ceste zabudol. Tá deti postrašila, ale najmä pobavila svojimi čertovinami a kto chcel, toho si i poznačila uhlíkom. Deti obdarovali Mikuláša niekoľkými pesničkami, ktoré chceli naučiť spievať aj neposednú čerticu. Nakoniec ich Mikuláš obdaril krásnymi a bohatými balíčkami. Po triede mladších detí si to Mikuláš namieril do triedy starších detí, kde sa scenár opakoval. Deti v staršej triede už boli troška smelšie, a tak sa po otázke „Kto cez rok pomáhal mamine?“ dozvedel i to, že už vysávajú, umývajú riady, ba dokonca aj okná. Po obdarovaní sa ešte Mikuláš s Čerticou Berticou spolu s „veľkáčmi“ na pamiatku odfotili.