Print Friendly, PDF & Email

I keď máme tento školský rok obmedzené možnosti a nemôžeme si ho v materskej škole spestriť tak, ako sme zvyknutí – nekonajú sa žiadne spoločné a spoločenské akcie, poznávacie výlety ani kultúrne exkurzie a predstavenia, o zábavu, hry a zážitkové vzdelávanie nie sú „naše“ deti ukrátené. Prostredníctvom rôznych inovačných metód vzdelávania formou hier, pokusov, bádania či experimentovania realizujeme tvorivé vzdelávacie aktivity každý týždeň na aktuálne  témy zaradené v našom výchovno-vzdelávacom pláne. Deti majú tak možnosť oboznamovať sa v jesennom období atraktívnou a hravou formou s počasím, živou a neživou prírodou, ľudským telom a adventnými tradíciami. Prostredníctvom pokusov skúmajú a vytvárajú si vlastné predstavy o jesennom počasí, rozlišujú na základe vlastných pozorovaní a porovnávaní živú i neživú prírodu, prepájajú prírodniny s výtvarnou sférou a zmyslami – hmat, zrak. Zážitkovým učením spoznávajú vonkajšie i vnútorné časti ľudského tela a všetky zmysly. Hrajú sa na doktorov a pacientov, liečia úrazy a bežné choroby, spoznávajú ľudskú kostru a vnútorné orgány v tvorivom a zábavnom procese.