Print Friendly, PDF & Email

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Krakovany  z dôvodu prevádzkových príčin sa prerušuje prevádzka materskej školy   12.11.2020 do  17.11.2020.  Prevádzka by mala byť obnovená v stredu 18.11.2020. Keďže sa situácia  môže zmeniť, riaďte sa podľa pokynov na webovej stránke www.krakovany.sk v sekcii školstvo, materská škola – aktuálne oznamy, alebo na facebookovej adrese MATERSKÁ ŠKOLA KAKOVANY. Žiadame rodičov , aby sledovali zdravotný stav detí  a v prípade výskytu COVID – 19 telefonicky kontaktujte detského ošetrujúceho lekára.