Dôležitá zmena jesenných prázdnin

Na základe zverejneného Rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 27.10.2020 sa menia jesenné prázdniny v materských školách . Napokon počas jesenných prázdnin / piatok 30.10.2020, pondelok 2.11.2020, piatok 6.11.2020, pondelok 9.11.2020 /  prevádzka materskej školy bude v bežnom režime , tak ako doposiaľ.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

Vzhľadom na každodennú meniacu sa situáciu  žiadame rodičov, aby sledovali webovú stránku obce www.krakovany.sk v sekcii školstvo , materská škola – aktuálne oznamy, alebo na facebookovej adrese MS KRAKOVANY.