Print Friendly, PDF & Email

Svätá omša na 12. nedeľu v cezročnom období v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch bola slávená v nedeľu 21.6.2020 o 10:30 hod. ZÁZNAM. Celebruje: vdp. Marek Jesenák. Zdroj: Jozef Sedlák (Facebook). Sv. omša sa vysielala aj na Infokanáli obce v Obecnej káblovej televízii.

V prípade problémov s prehrávaním stlačte tlačidlo F5 pre znovunačítanie stránky.