Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15. 6. 21. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 15. 6., féria

UTOROK  16. 6., féria
18:00 Ostrov  † Marta Bartošová, rodičia a brat Michal

STREDA  17. 6., féria
18:00 Ostrov  † manžel Štefan Madunický, rodičia Strakoví, súrodenci Vierka a Pavol 

ŠTVRTOK 18. 6., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Daněkoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  19. 6., NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
18:00 Krakovany † rodičia Zuzicoví Viliam a Františka, dcéra Antónia a starí rodičia

SOBOTA 20. 6., Nepoškvrneného srdca Panny Mária spomienka
10:30 Ostrov  za prvoprijímajúce deti
18:00 Krakovany † manžel Alojz, Mária, Pavol, Karol a rodičia Kramárikoví

NEDEĽA 21. 6., 12. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Jozefína a Ľudovít Markechoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Zdena Hroncová-Janíčková a otec Jozef
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 321-340

Na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho môžeme za splnenia obvyklých podmienok a za recitovanie modlitby “Najmilší Ježišu…” získať úplné odpustky.
V piatok od 16:00 hod. bude v Ostrove spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– 12. nedeľa  v cezročnom období 21.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00
Sobota: 
Nedeľa: 10:00, 18:30
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

  • povinné nosenie rúšok
  • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
  • označené miesta na sedenie a státie
  • dezinfikácia rúk pri vstupe
  • zákaz podávania rúk
  • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
  • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.