Print Friendly, PDF & Email

Žiadame rodičov, aby  v utorok 26.mája 2020 od 8.00 – 12.00 hod.  prišli do MŠ prevziať výtvarné práce detí a všetky veci zo skrinky, ktoré potrebujeme vydezinfikovať .  Prineste si so sebou väčšiu tašku . Rodičia detí, ktoré budú navštevovať od 1.júna 2020 MŠ si prevezmú dôležité tlačivá , ktoré 1.júna 2020 prinesú vyplnené.                                    Upozorňujem, že pri vstupe do budovy je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia – dezinfekcia rúk, použitie rúška, dodržiavanie odstupov, nezhromažďovanie sa v budove a v areáli materskej školy.