Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia

Pre našich škôlkárov, aby sa doma nenudili sme pripravili veľa aktivít na daný týždeň  s danou témou a s množstvom inšpirácií a materiálov. Keďže na našej webovej stránke sa nám rôzne materiály, videá a prezentácie nedali zrealizovať , vytvorili sme na sociálnej sieti facebook uzavretú skupinu Materská škola Krakovany, kde tieto rôzne aktivity, odkazy, linky, pracovné listy pre detičky nájdete. Budeme veľmi radi aj so spätnou väzbou, ktorú nám pošlete formou kresieb, videí, ohodnotení. Samozrejme je to všetko dobrovoľné.                                                                  Verím , že spoločne to zvládneme, vydržíme a prekonáme v zdraví.