Print Friendly, PDF & Email

Pri príležitosti predstavenia nového vydania básnickej zbierky pre deti od autorky Ľudmily Podjavorinskej – Žabiatko, sme s deťmi navštívili v stredu 4.marca Mestskú knižnicu Piešťany. Naše šikovné dievčatá z triedy starších detí si pod vedením pani učiteliek nacvičili dramatizáciu básne Žabiatko, s ktorou mali na predstavení novej knihy premiéru. Za dramatizáciu zožali veľký potlesk a pani riaditeľka knižnice ich pozvala aj na ďalšie vystúpenie. Spoločne so všetkými deťmi sme ešte absolvovali exkurziu po detskom oddelení, kde si mohli prezrieť jednotlivé sekcie pre určité vekové kategórie, prednáškovú-vankúšovú miestnosť, oboznámiť sa s ukladaním a rozlišovaním druhov kníh, ale aj obdivovať krásne nadrozmerné ilustrácie z detských kníh od významného ilustrátora Vladimíra Kráľa.