Print Friendly, PDF & Email

Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám,

Hospodárom, hospodyňkám aj všetkým dietkam.“…

Počas obdobia adventu sa deti v materskej škole prostredníctvom zážitkového učenia a rôznych aktivít oboznamujú s predvianočnými a vianočnými zvykmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. Spoločne sme piekli a ozdobovali medovníčky. Oboznámili sa s pečením vianočných oblátok, ktorých prípravu nám prišiel ukázať pán Štefanka. Počas pečenia sa celou budovou materskej školy šírila omamná vôňa. V piatok 13. decembra nám celú škôlku povymetali od pavučín naše veľkáčky Lucie. Nezabudli sme ani na koledovanie po obecných inštitúciách a sponzoroch spojené s rozdávaním vianočných pozdravov. V stredu 18. decembra k nám „zavítal“ aj Ježiško. Po štedrovečerných tradíciách, akými sú zaväzovanie stola reťazou, púšťanie orechových škrupiniek so sviečkami na hladine, hádzanie orechov do kúta, medovým krížikom na čelo, jedením medových oblátok, rozkrajovaním jabĺčka i spievaním Tichej noci, si deti našli pod stromčekom množstvo krásnych hračiek, stavebníc a kníh, z ktorých mali veľkú radosť. Pri hrách sa pohostili aj vlastnoručne vyrobenými medovníčkami.