Print Friendly, PDF & Email

ZAČÍNAME  v pondelok 16.09.2019 o 15.00 v triede starších detí.                                                                                    Realizovať sa bude 2 krát týždenne v pondelok a v stredu                                                                                                                          od 15.00 hod. – 15.30 hod v triede starších detí.