Print Friendly, PDF & Email

V  školskom roku 2019/2020 privítame detičky v pondelok 2. septembra 2019.                                                               Prevádzka MŠ je od 6.30 – 16.30 . Prineste si so sebou podpísané papučky a pyžamko.                                                           Tešíme sa na Vás !!!                                                                                                                                                                                 Zároveň pozývame všetkých rodičov detí našej škôlky na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. septembra 2019 o 16.00. Prejednávať sa budú dôležité informácie k organizácii nového školského roka, preto je účasť rodičov dôležitá a potrebná!