Print Friendly, PDF & Email

V rámci spolupráce s Mestskou knižnicou v Piešťanoch sa naše šikovné deti zo staršej triedy zúčastnili na dvoch podujatiach k festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková a vystúpili tam so svojím hudobno-dramatickým programom Svadba. Scenár k Svadbe zostavili pani učiteľky z básničiek, riekaniek a piesní zozbieraných práve Máriou Ďuríčkovou v knižnej zbierke Zlatá brána. Prvý krát vystúpili vo štvrtok 13.júna o 13:30 na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej, venovanej 100. výročiu narodenia Márie Ďuríčkovej. Druhý deň, 14.júna o 10:00 vystúpili na komponovanom dramatizovanom čítaní a besede s detskou spisovateľkou Zuzanou Csontosovou a bábkoherečkami Barborou Krajč Zamiškovou a Viktóriou Sedlákovou. Za možnosť prezentovať sa s naším programom aj mimo Krakovian ďakujeme pani riaditeľke Mestskej knižnice Ing. Margite Galovej a dobre fungujúcej spolupráci s našou Materskou školou. Na záver len dodám, že deti boli úžasné!