Print Friendly, PDF & Email

Vzhľadom na to , že doposiaľ nebola začatá rekonštrukcia Kultúrneho domu detský festival sa nebude konať          na futbalovom štadióne, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. Všetky ostatné údaje zostávajú nezmenené.