Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 06.06.2019 o 16.00 pozývame rodičov na rodičovské stretnutie.                                               Program:  Oboznámenie sa s blížiacimi aktivitami

                        Vyhodnotenie šk.roka 2018/2019, vyučtovanie  pokladne ZRŠ a 2%

                         Prevádzka počas letných prázdnin