Print Friendly, PDF & Email

V stredu 3.4.2019 sme sa s triedou starších detí a najmä predškolákov vybrali na pozvanie p. riaditeľky  Evy Seitlerovej na exkurziu do základnej školy v Krakovanoch. Začali sme v triede prváčikov, kde sme nahliadli na hodinu Čítania a predškoláci si vyskúšali sedieť v školských laviciach. Prváci najskôr samostatne pracovali, tak sme ich v tichosti pozorovali a potom nám predviedli, ako vedia čítať. Na oplátku im naši škôlkari povedali pár básničiek a vymenovali písmenká, ktoré už poznajú. Postupne sme nahliadli do tried druhákov, tretiakov aj štvrtákov. V každej nás pekne privítali. V telocvični nám druháci predviedli rozcvičku, do ktorej sa zapojili aj škôlkari. Vyskúšali si aj hod loptou na basketbalový kôš. V počítačovej učebni nás pani riaditeľka oboznámila s programami, ktoré sa žiaci učia používať a tvoriť v nich jednoduché animácie. Na záver dostali deti sladkú odmenu.