Print Friendly, PDF & Email

V rámci týždňa s tematikou “Naša obec a okolie”, kedy sa deti prostredníctvom zážitkového učenia, pozorovania,  a rôznymi aktivitami oboznamujú s našou obcou Krakovany,  sme sa v utorok 5.marca vybrali na exkurziu do miestneho etnografického múzea Za Krakovskú bránu. Múzeom nás sprevádzala jeho majiteľka pani Daniela Piscová alias Ozefa Omáčkech, ktorá svojím pútavým rozprávaním o živote Krakovancov v dobe “minulej” zaujala nielen deti, ale aj pani učiteľky. Deti si mohli vyskúšať trúbenie na roh, špeciálnu skladaciu drevenú posteľ i začepčenie mladej nevesty. V rámci interakcie sa na záver mohli deti pýtať na to, čo ich zaujíma, na čo sú zvedavé.