Print Friendly, PDF & Email

Po zistení záujmu rodičov o prevádzku MŠ počas jarných prázdnin od 25.2. – 1.3.2019 bude prevádzka MŠ obmedzená na jednu triedu. Nahlásené deti budú umiestnené v triede mladších detí.     Ak počet prihlásených detí klesne na 10 a menej detí prevádzka MŠ bude prerušená.