Print Friendly, PDF & Email

V čase adventu sa aj u nás v škôlke pomaly zvianočnieva a deti sa prostredníctvom zážitkového učenia, hier a vzdelávacích aktivít oboznamujú s predvianočnými a vianočnými zvykmi a tradíciami u nás na Slovensku. Každý deň si v oboch triedach “otvárajú symbolický adventný kalendár, kde majú vždy nejakú dobrotu a tradíciu vo forme odkazu na kartičke. O tradícii sa dozvedajú formou rozhovoru, ale aj prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Oboznamujú sa tak napríklad s  tým, čo predstavujú tradície: Na Ondreja, Lucia, Šťastíčka, Liatie olova, sv. Mikuláš, Pečenie medovníkov, Trasenie slamenou strechou, Hádzanie topánkou, Rozkrojenie jablka, Zapálenie sviečok v orech. škrupinke, ale aj čo znamenajú symboly- Vianočný stromček, Betlehem, Imelo, Adventný veniec…  Posledný týždeň chodia detičky s pani učiteľkami koledovať po obci všetkým dostupným organizáciám, sponzorom a spolupracovníkom. Rozdávajú radosť, úsmev  a vianočné pozdravy. Všetky tradície ukončujeme symbolickou “štedrou večerou”, ktorú sme tento rok usporiadali vo štvrtok 20.12.2018. kde sa deti oboznámili so štedrovečernými zvykmi a po malom pohostení ich už čakalo to najočakávanejšie – rozbaľovanie darčekov pod stromčekom. A že ich bolo tento rok naozaj požehnane. 

Krásne, šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku veľa lásky a zdravia želajú detičky a celý kolektív materskej školy v Krakovanoch.