Print Friendly, PDF & Email

 

Vo štvrtok 25. októbra 2018 o 8.00 príde      Mgr. Jana Bugárová z CPPPaP v Piešťanoch vykonať deťom  ktoré sa pripravujú                     na primárne vzdelávanie v základnej škole depistáž percepčných schopností a reči. Deti , ktorých sa to týka je potrebné aby boli do 8.00 v škôlke.