Print Friendly, PDF & Email

V druhý októbrový týždeň sa deti oboznamovali so vzdelávacou témou Šarkan letí. A okrem rôznych pokusov so vzduchom, farbami a hrami samozrejme nechýbali ani pokusy o púšťanie šarkanov. Nakoľko bolo síce krásne no takmer bezveterné počasie, pokusy púšťania šarkanov boli dva. Prvý krát sme sa s deťmi vybrali na futbalové ihrisko. Tam však šarkany skôr behali ako lietali. Druhý pokus sa konal na druhý deň, kedy sa už kde-tu objavili náznaky vetra, a tak si deti svoje šarkany skúšali ešte na školskom dvore. Dôležité bolo, že sa zabavili a dosýta vybehali i vylietali a každý zúčastnený obdržal diplom.