Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2019 je potrebné podať do 18.10.2018 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo je zverejnené na internetovej stránke Obce Krakovany.