Print Friendly, PDF & Email

Na známosť sa všetkým dáva,

celkom nová čerstvá správa :

V pondelok 3. septembra 2018 od 6.30 hod.

otvára sa naša škôlka.

Všade hračky aj smiech detí,

slnko tu aj v zime svieti.

Vôkol kvety, veľa stromov,

nikomu sa nechce domov.

               TEŠÍME SA NA VÁS !!!!!