• 19. februára 2023
  • 15:00
  • Kultúrny dom

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. februára 2023 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program 
– Správa o činnosti za rok 2022
– Plán úloh naa rok 2023
– Správa o hospodárení za rok 2022
– Rozpočet na rok 2023
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze
– Fašiangová veselica: Spevácka skupina Klenovanka, Vokálno-inštrumentálna kapela Lekárovci band

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK