• 6. februára 2018
  • 15:00
Print Friendly, PDF & Email

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Krakovany v kultúrnom dome