• 30. apríla 2024
  • 11:57
  • pred obecným úradom

Obecný úrad Krakovany vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v utorok 30.apríla 2024 pred obecným úradom.